Formand

Christian Mark

Mobil: 2215 1340​

Næstformand

Kira Clausen

Mobil: 2611 4696

Kasserer

Jan Nielsen

Mobil: 2174 7612/9837 3709

Sekretær

Finn Luton


Best.medlem

Anders Revsbech